Az iskoláról

A Babérliget Általános Iskoláról röviden:

• Iskolánk a NAT kerettanterve szerint végzi oktatói munkáját. Ez biztosítja a tanintézmények közötti átjárhatóságot.

• Az iskola pedagógusai mind felkészült szakemberek, akik ötletesen és lelkesen teljesítik hivatásukat.

• Az iskola kislétszámú osztályokat indít (22-24 tanuló). Lehetőség szerint osztályszinten az integráció is megvalósul.

• Az iskolában már az első évtől kezdve 5 szaktantárgyi angolórán és a nap folyamán többször visszatérő nyelvi környezetben sajátíthatják el a gyerekek az angol nyelv tudását.

• Az angol nyelv tanulása kislétszámú csoportokban történik.

• Az iskolában a tapasztalati tanulás valósul meg. A gyerekek a minőségi tudás megszerzése mellett a mai kor társadalmi elvárásainak is megtanulnak megfelelni. Ezért kiemelten foglalkozunk a kommunikációs és önkifejező képességek fejlesztésével.

• Az iskolában többszintű a gyerekek értékelése, motiválása. Az értékelés pozitív és nagyobb részben formáló. A diákok tanulási motivációját az iskola saját motivációs programja egészíti ki.

• A hétköznapokat átszövi a drámajátszás és a zenével nevelés.

Hozzászólás, vagy Visszakövetés

Hozzászólás

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory